Protecció de Dades

  • Com ja saps, des del passat dia 25.05.18 és de plena aplicació el Reglament General de Protecció de Dades a totes les empreses i professionals que tracten dades de caràcter personal.

    La finalitat d’aquesta llei és garantir la protecció i el bon tractament de les dades de caràcter personal. 

    Per dades de caràcter personal s’entén qualsevol informació que identifiqui o permeti identificar a una persona física, com pot ser; nom i cognoms, data de naixement, DNI, direcció, telèfon, nº de la seguretat social, signatura, etc. 

    És important acomplir aquesta llei, en primer lloc, per garantir que el nostre negoci es troba dins de les exigències legals.   

    Sol·licita el teu pressupost per a la adaptació de la teva empresa a la llei. Contacta amb APEI, des d’on podrem ajudar-te amb la implantació i el seguiment.

Sol·licitud d'informació